Let op! Tijdens de bouwvak (week 31 en 32) zijn wij gesloten. Vanaf 12 augustus staan we weer voor u klaar.

Groot project? Offerte nodig? Isolatie kopen?

Bel 085-5004100 of neem contact op

€ 0,00

Isoleren volgens het bouwbesluit

In het bouwbesluit staat beschreven aan welke eisen bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Het bouwbesluit is Nederlandse wetgeving welke is afgestemd op de Europese regelgeving. Vandaar dat je veel verwijzingen vindt naar Europese NEN-EN normen.

Zo staan in het bouwbesluit ook de eisen omschreven waaraan gebouwen met betrekking tot het energiegebruik moeten voldoen. Je mag dan denken een de isolatiewaarde van gevels, daken en vloeren, maar ook aan de luchtdichtheid, ventilatie en daglichttoetreding. Per 1 januari 2021 wordt er een grote wijzing doorgevoerd in het bouwbesluit met betrekking tot het energie verbruik van gebouwen. Deze wetgeving BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). De NTA 8800 is de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, waarmee wordt vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan die worden opgenomen in wet- en regelgeving.

De NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2). Waar voorheen de regelgeving in diverse verschillende normen beschreven was, zijn deze nu allemaal bij elkaar gebracht in de NTA 8800. Voor gebouwen waarvan de vergunning in 2021 wordt aangevraagd zal de NTA 8800 van toepassing zijn. 

Op basis van deze nieuwe norm zal het Energielabel bepaald worden, welke voor tal van zaken van belang zijn. Het Energielabel telt bijvoorbeeld mee in de puntentelling voor het bepalen van de huurwaarde van een woning.

De grootste wijzigingen

  • De energiebehoefte van een gebouw wordt in kaart gebracht wordt gedrukt worden in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  • Er wordt een maximaal primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar doorgevoerd
  • Er wordt een minimaal aandeel hernieuwbare energie in procenten opgenomen

Onderstaande tabel geeft nu de Beng norm weer voor een woongebouw vanaf 1 januari 2021. Waar tot die tijd nog voldaan moet worden aan een EPC van 0,4 volgens de “oude” regelgeving en bepalingsmethode.

       

Gebruiksfunctie

Energiebehoefte BENG 1 in kWh/m2.jr

Primair fossiel
energiegebruik BENG 2
in kWh/m2.jr

Aandeel hernieuwbare
energie BENG 3 in %

Woongebouw Indien Als/Ag ≤ 1,83 BENG 1 ≤ 65   ≤ 50 ≥ 40
  Indien 1,83 < Als/Ag ≤ 3,0 BENG 1 ≤ 55 + 30 * (Als/Ag -1,5)     
 

Indien Als/Ag > 3,0 BENG 1 ≤ 100 + 50 * (Als/Ag -3,0)

    

  

Het bouwbesluit stelt naast bovenstaande eisen ook een minimale eis aan de isolatiewaarde van de schil van een gebouw. Met de invoering van de nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) worden deze ook gewijzigd. De correctie factor voorbouwkwaliteit komt te vervallen en deze wordt gecompenseerd met een hogere eis voor de isolatiewaarde van de schil.

Bouwonderdeel Huidig bouwbesluit Volgens BENG
Gevel Rc ≥ 4,50 m²K/W Rc ≥ 4,70 m²K/W
Vloer Rc ≥ 3,50 m²K/W Rc ≥ 3,70 m²K/W
Dak Rc ≥ 6,00 m²K/W Rc ≥ 6,30 m²K/W